ทำความรู้จักกับ FTTx (เคเบิ้ลใยแก้วนำแสง/ ไฟเบอร์ออฟติก) Fiber Optic Internet

ทำความรู้จักกับ FTTx (เคเบิ้ลใยแก้วนำแสง/ ไฟเบอร์ออฟติก) Fiber Optic Internet

เนื่องจากความเร็ว Internet ที่ใช้เทคโนโลยี FTTX นี้เร็วกว่าความเร็วที่ใช้เทคโนโลยี ADSL และ 3G หลายเท่าตัว จึงเหมาะสำหรับการใช้งาน อินเตอร์เน็ตเพื่อดู Multimedia เช่น IPTV, VOIP, Youtube, Video Conference , Video On demand, Download รูปภาพ,หนัง, เพลงหรือข้อมูลขนาดใหญ่ เป็นต้น
การเชื่อมต่อโดยใช้แสงนำสัญญาณ ซึ่งจะทำให้ได้ความเร็วในการเชื่อมต่อสูงสุดถึง 1000mbps ซึ่งเร็วกว่าการเชื่อมต่อด้วยสายทองแดงหลายเท่าตัว

Fiber Optic Internet อินเตอร์เนต ไฟเบอร์ออฟติก

  • ไม่ต้องเสียค่าเช่าคู่สาย ไม่เสียค่าโทรศัพท์ในการเชื่อมต่อแต่ละครั้ง เพราะไม่ต้องใช้สายโทรศัพท์
  • ระยะทางไม่มีผลต่อความเร็ว และสามารถเลือกสมัครได้ทุกความเร็วที่เปิดให้บริการ
  • ความเร็วคงที่ และสามารถรองรับความเร็วได้ถึง 1,000 Mbps.
  • รองรับ VDO Streaming ในรูปแบบ HD video
  • มีความเสถียร ทั้งการดาวน์โหลดและอัพโหลด
  • รับและส่งไฟล์ข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว
  • รองรับ Application ที่ต้องการ Bandwidth สูง โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้าน Multimedia ,VDO Conference
  • การเชื่อมต่อเป็นแบบ Always On
  • สามารถประยุกต์ใช้สำหรับการรักษาความปลอดภัย โดยใช้ IP Camera
  • ประหยัด และควบคุมค่าใช้จ่ายได้ ด้วยค่าบริการแบบเหมาจ่ายรายเดือนหรือรายปีได้ ไม่จำกัดชั่วโมงการใช้งาน