ร่วมส่งกำลังใจ ให้บุคลากรทางการแพทย์ สู้ศึก COVID19

Sinet COVID19, Stay Healthy and Be Safe

ร่วมส่งกำลังใจ ให้บุคลากรทางการแพทย์ สู้ศึก COVID19
Stay Healthy and Be Safe
ร่วมมือกันเพื่อผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้

ติดตามกิจกรรมต่างๆ ผ่าน    Facebook Sinet FTTx