ภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันสื่อสารแห่งชาติ ประจำปี 2557

ภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติ

เรื่อง “สัญญาณจากฟ้า VR009” โดย สำนักงาน กสทช.

ภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติ

ภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติ เรื่องนี้สร้างจากเรื่อง จริง…จำลองเหตุการณ์วาตภัยครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นจริง ในพื้นที่จังหวัดราชบุรีเมื่อปี พ.ศ. 2539 ด้วยอัจฉริยะภาพทางด้านการสื่อสาร ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ บรรเทาความทุกข์จากหนักเป็นเบาให้พสกนิกรชาวไทยที่ได้รับความเดือดร้อนจาก ภัยธรรมชาติครั้งนี้

facebook :
Sinet FTTx Chiangmai
SiNet Fttx Korat

ติดต่อสอบถาม CALL CENTER : 1147
(เชียงใหม่) 053-998-000
(นครราชสีมา) 044-233-555