บริการลูกค้า

ขั้นตอนการให้บริการ

1

ลูกค้าแจ้งข้อมูลผ่านหน้าเว็บไซต์

2

ฝ่ายบริการลูกค้าตรวจสอบข้อมูลและติดต่อฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไข

3

ฝ่ายบริการลูกค้าติดต่อกลับลูกค้าเพื่อแจ้งผล